forsikring

Avtakenummer SP600939.2.1

Dekningsomfang:
Ansvarsforsikring (bedriftsansvar)
Forsikringssum pr skade  10 000 000 kr.
produktansvar for virksomheten : inkludert i dekningen
Tilleggsdekninger for hele virksomheten
* tap av oppdragsgivers nøkler
forsikringssum per skade        5000 000 kr.
Samlet forsikringssum pr år   5000 000 kr,